Có thể nộp thuế TNCN theo những cách nào?

Có 02 cách để có thể nộp thuế TNCN, đó là ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thông qua tổ chức trả thu nhập và quyết toán, kê khai thuế thu nhập cá nhân trực tiếp. Đối với hình thức ủy quyền, thì kế toán các doanh nghiệp sẽ thực hiện trên phần mềm quyết toán thuế TNCN. Cùng tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây.

Uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua tổ chức trả thu nhập

Hình thức ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thông qua tổ chức trả thu nhập tức sẽ được thực hiện như sau: Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương sẽ ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế trong các trường hợp sau:

– Ủy quyền quyết toán thuế TNCN tại tổ chức trả thu nhập đó đối với phần thu nhập do tổ chức đó chi trả đối với cá nhân có mức thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế TNCN (bao gồm cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm).

– Áp dụng đối với cá nhân có mức thu nhập từ tiền công, tiền tiền lương ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có mức thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%.

– Áp dụng đối với cá nhân đang làm việc theo hợp đồng trên 03 tháng ở một nơi và có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê.

thuế TNCN

Quyết toán và kê khai thuế thu nhập cá nhân trực tiếp

https://manocanhcu.com/giup-doanh-nghiep-tim-hieu-ve-hoa-don-dien-tu/

Đối với hình thức quyết toán và kê khai thuế thu nhập cá nhân trực tiếp, cá nhân cần thực hiện như sau:

– Thực hiện áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương được các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng lại chưa thực hiện khấu trừ thuế thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

– Áp dụng đối với cá nhân cư trú có mức thu nhập từ tiền công, tiền lương được các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài để thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

– Tiến hành áp dụng đối với những cá nhân đang làm việc theo hợp đồng trên 3 tháng ở một nơi và có thu nhập ở nơi khác với mức bình quân thu nhập trên 10tr /năm dù đã bị khấu trừ 10%.

– Cá nhân đang làm việc theo hợp đồng trên 3 tháng ở một nơi và có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm quá 20 triệu đồng dù đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê.

https://manocanhcu.com/nghi-dinh-1092013-ve-xu-ly-vi-pham-tang-gia-hang-hoa-y-te/

Các bài viết liên quan:

Cách buộc tóc ngắn

Cách làm tóc nhanh dài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *