Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã bằng cách nào?

Hiện nay, hóa đơn điện tử được sự hỗ trợ của công cụ phần mềm hóa đơn điện tử vì vậy khi sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần đăng ký với đơn vị cung cấp phần mềm để được triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. Do đó, bài viết dưới đây sẽ gửi đến quý bạn đọc thông tin về điều kiện và đối tượng đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế kèm theo một số nội dung như cách sử dụng hóa đơn điện tử không có mã, ngày ký hóa đơn điện tử không có mã, …

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có các quy định:

Ký hiệu hóa đơn: ký hiệu đầu tiên là K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.
Ví dụ thể hiện các ký tự của ký hiệu mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn: “1K22DAA” là hóa đơn giá trị gia tăng loại không có mã của cơ quan thuế được lập năm 2022 và là hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu thức bắt buộc do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng.

hóa đơn điện tử có mã

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế cần những điều kiện sau:

Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại và các doanh nghiệp đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan Thuế bằng phương tiện diện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (trừ trường hợp nêu tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế).

Yêu cầu đối với lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại được xác định theo ngành kinh tế cấp 4 theo Danh mục hệ thống ngành kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 7/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử được xác định theo mã ngành bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua internet; kinh doanh siêu thị được xác định theo mã ngành bán lẻ trong siêu thị, trong cửa hàng tiện lợi; kinh doanh thương mại được xác định theo các mã ngành bán buôn, bán lẻ các mặt hàng.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn tiện tử không có mã của cơ quan thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã. 

Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là nội dung thông tin đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Có thể nộp thuế TNCN theo những cách nào? 

Giúp doanh nghiệp tìm hiểu về hóa đơn điện tử

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, Cơ quan Thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận qua Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế.
Trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã thì doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 

Các bài viết liên quan:

Cách buộc tóc ngắn

Cách làm tóc nhanh dài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *